Copyright by CCE

CENTRUM CZYSTEJ ENERGII

UL. PIEKARSKA 86

43-300 BIELSKO-BIAŁA

+48 798 515 564

biuro@cc-e.pl

KONTAKT

+48 798 515 564

"DOBRY KLIMAT TO TWÓJ WYBÓR"

Pomiary wentylacji wykonuje się w celu weryfikacji, czy wykonana instalacja spełnia założenia danego projektu oraz wymagania stawiane w polskich normach. Sprawdzeniu podlegają:

- wydajność wentylacji nawiewnej oraz wyciągowej

- poziom emitowanego hałasu

Badanie powinno zakończyć się wydaniem protokołu z przeprowadzonego pomiaru.

POMIARY